banner_2561_02.jpg
banner_2562_011.jpg

ประกาศแจ้งให้ทราบ

topbox1

ประกาศแจ้งให้ทราบ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ข้อความใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุม

topbox2

รวบรวมระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง เช่น การประชุมสามัญประจำปี ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม

บริการของสหกรณ์

topbox3

บริการของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น บริการเงินฝากอัตราดอกเบี้ย (ต่อปี), บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

topbox4

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เช่น ใบสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

นายวิมล จันทรโรทัย

นายวิมล จันทรโรทัย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่11 และเขตตรวจราชการที่ 13
รับผิดชอบ : เกี่ยวกับงานของกรมประมง
ชื่อ นายวิมล จันทรโรทัย
 
วันเดือนปีเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2501
 
ประวัติการศึกษา
 • ปี 2521–2524 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 • ปี 2525–2529 ปริญญาโท สาขาประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ปี 2529-2533ปริญญาเอก ประมง Auburn University สหรัฐ อเมริกา ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • พ.ย. 2544–ก.ย. 2545 วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • พ.ค. – ต.ค. 2549 ผู้นำการเมืองยุคใหม่ สถาบันพระปกเกล้าฯ
 • 1 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2550 นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ.
 • ปี 2551-2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 สถาบันวิทยาลัยป้องกันประเทศ
 • 2 – 31 มี.ค. 2553 โครงการสร้างความเข้มแข็งผู้ปฏิบัติงานตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงาน ก.พ.
 
ประวัติการทำงาน
 • ปี 2540 นักวิชาการประมง 8ว.
 • ปี 2540 – 2545 และ 2546-2547นักวิชาการประมง 8 ว. (กพ. เทียบเท่าเจ้าหน้าที่บริหารงานประมง 8) บริหารระดับกลาง
 • ก.ย. 2547 – พ.ย. 2550 ผู้เชี่ยวชาญ 9 ชช.
 • พย. 2550- กย. 2552 รองอธิบดีกรมประมง
 • ต.ค. 2552 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักบริหารระดับสูง
 
ประวัติผลงานด้านบริหาร

วันที่

รางวัล/ เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ผลงาน

สถานที่/
ผู้มอบเกียรติคุณ

พ.ศ. 2527

ทุนอานันทมหิดล

เหรียญทอง ม.เกษตร/ นักวิจัยด้านประมง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กันยายน 2539

เกียรติบัตร

งานวิจัยการทดแทนปลาป่น

กรมประมง

กุมภาพันธ์ 2541

ประกาศเกียรติคุณ

งานวิจัยการประเมินการให้อาหารสัตว์น้ำ

ม.เกษตรศาสตร์

ตุลาคม 2550

รางวัลการศึกษาดีเด่น

การบริหารการประมงไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

กพ.

 
ติดต่อ
 
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

 

 

ประธานกรรมการ

 

รายงานกิจการประจำปี

รายงานกิจการประจำปี 2562

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

12267114
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
148
3107
6469
12247076
28566
66319
12267114

ไอพีของคุณ : 3.230.76.48
เวลาเซิฟเวอร์ : 2021-04-14 02:08:33

จำนวนผู้ออนไลน์

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประมงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทีวีออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

ไทยทีวีสี ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์สี กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

LINE

LINE IT