แผนที่สนามสอบและแผนผังที่นั่งผู้เข้าสอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วันที่ 20 เมษายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง